بسیار بارور

وقتی که کم سن و سال هستید و برای اولین بار تخمک گذاری (اولین سیکل قاعدگی) انجام میشود، باروری شما بسیار زیاد است. زن پس از اولین تخمک گذاری، هر ماه حدود شش روز قابلیت باروری دارد. 

حتی ممکن است موقع  اولین سکس، حامله شوید.

خطرات بزرگ برای مادر و نوزاد

اگر موقع حاملگی کمتر از بیست سال داشته باشید، خطر سخت بودن زایمان بیشتر است.

برای نوزاد خطرات زیر وجود دارد:

  • تولد پیش از موعد؛
  • وزن کم در زمان تولد (خطر بیشتر در مورد ابتلا به بیماری ).

تغییرات در زندگی پس از بچه دار شدن

اگر  فکر بچه دار شدن هستید، توجه داشته باشید که:

  • وقت کمتری برای درس خواندن، کار کردن و سرگرمی خواهید داشت؛
  • داشتن فرزند خیلی پرهزینه است.
  • روابط شما با شریک زندگیتان، پدر و مادر و دوستانتان تغییر خواهد کرد. نوزادتان از همه چیز مهمتر خواهد بود.
  • ممکن است لازم شود دنبال خانه دیگری برای زندگی کردن بگردید.

جلوگیری از حاملگی

شما و شریک زندگیتان میتوانید در باره تعداد و زمان بچه دار شدن تصمیم بگیرید. این کار تنظیم خانواده نامیده میشود. برای این کارمیتوانید از روشهای جلوگیری از حاملگی استفاده کنید.

حاملگی ناخواسته

اگر حامله شده اید، اما دلتان نمیخواهد حامله باشید،  امکانات و گزینه های مختلفی در اختیار دارید. میتوانید از پدر و مادر، خانواده و دوستانتان کمک بخواهید. خجالت نکشید. این اتفاق ممکن است برای هر کسی بیفتد. به علاوه میتوانید از کمک حرفه ای استفاده کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس