Медна верига

Медната верига е контрацептивно средство. Гинекологът го поставя в матката. Медната верига може да остане в матката около пет години. След това тя трябва да бъде подменена.

Медната верига има четири или шест части от мед. Гинекологът решава коя е подходящата големина. Медната верига е приблизително толкова надеждна колкото медната спирала.

Медта не е хормон. Медта променя слузта в матката. Тогава сперматозоидите не могат да проникнат в матката. Те също забавят движението си. Освен това медта в матката пречи на яйцеклетката да се имплантира. Медната верига не предпазва от БППП или ХИВ. Само презерватив може да ви предпази.

Copper Coil

The copper coil is a contraceptive method. A gynaecologist inserts it into the uterus. The copper coil can remain in the uterus for about five years. Afterwards it has to be replaced. The copper coil has four or six links of copper.

The gynaecologist will decide which size fits. The copper coil is approximately as safe as the copper IUD.

Copper is not a hormone. Copper changes the mucus in the uterus. Then the sperm cannot enter the uterus. They are also slower. The copper in the uterus will also prevent the egg cell from implanting. The copper coil does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.