Zone erogene

Porțiuni ale corpului sensibile din punct de vedere sexual. Dacă sunt stimulate aceste porțiuni, veți simți excitație sexuală. Nu sunt sensibile numai organele genitale și zonele din jurul acestora, ci și, de exemplu, urechile, sfârcurile, tălpile, mâinile, gura etc. Zonele erogene sunt diferite de la o persoană la alta.

Erogenous zones

Sexually sensitive spots on the body. If these spots are stimulated, you can get sexually aroused. Not only the sexual organs and the area around them are sensitive, but also, for example, ears, nipples, soles of the foot, hands, mouth, etc. The erogenous zones are different for everyone.