Bezpieczny seks

Seks, podczas którego partnerzy zabezpieczają się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową i wirusem HIV.

Safe sex

Sex during which partners protect themselves against STIs and HIV.