Verdoving

Medicijn waardoor u pijn niet meer voelt. De dokter geeft u plaatselijke of volledige verdoving voor een operatie. Bij plaatselijke verdoving wordt alleen het geopereerde lichaamsdeel verdoofd, zodat u daar niets voelt maar toch wakker bent. Bij volledige verdoving brengt het medicijn u in slaap.

Anaesthetic

A medicine which stops you feeling pain. The doctor gives you a local or general anaesthetic before an operation. In the case of local anaesthetic, only the part of the body which is going to be operated on is anaesthetized, so you feel nothing there, but are still awake. In the case of general anaesthetic, the anaesthetic puts you to sleep.