آنتی بادی

موادی که توسط بدن برای محافظت در برابر ویروس یا باکتری ها تولید می شود.

Antibody

Substance produced by the body to protect against a virus or bacterium.