Антитяло

Вещество, които се произвежда от организма, с цел защита от вируси или бактерии.

Antibody

Substance produced by the body to protect against a virus or bacterium.