Плацента

Орган, който се развива едновременно с развитието на плода в матката при бременните жени. Хранителните вещества се транспортират от майката в плода посредством плацентата, а продуктите на отделяне от плода се връщат при майката. Плацентата и плодът са свързани един с друг посредством пъпната връв. Плацентата се отделя от тялото на майката от 10 до 30 минути след раждане.