Plasenta

Bir kadın gebe kaldığında rahimde fetüsün yanında gelişen organ. Besleyici maddeler anneden fetüse plasenta yoluyla iletilirken, fetüsün ürettiği atıklar da aynı yolla annenin vücuduna geri döner. Plasenta ve fetüs birbirlerine göbek bağı ile bağlıdır. Plasenta annenin vücudunu doğumdan 10 ila 30 dakika sonra terk eder.

Placenta

Organ which grows alongside the foetus in the uterus when a woman is pregnant. Nutrients are transported from the mother to the foetus through the placenta, and the foetus's waste products are returned to the mother. The placenta and the foetus are connected to each other via the umbilical cord. The placenta leaves the mother's body 10 to 30 minutes after delivery.