Şişkinlik

Deri üzerinde bulunan, açık renkli bir sıvı ile dolu, balon şeklindeki kabarcık.

Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.