Zakochanie

Uczucie, które każdy może rozumieć w inny sposób. Bycie zakochanym może oznaczać częste myślenie o drugiej osobie, chęć stałego przebywania z tą osobą oraz uprawiania z nią seksu.

In love

A feeling that is different for everyone. Being in love can mean that you think of someone a lot, always want to be with this person and want to have sex with this person.