Opryszczka

Zakażenie spowodowane działaniem wirusa. Objawem opryszczki jest pojawienie się pęcherzyków na lub w okolicach narządów płciowych, odbytu lub ust. Pęcherzyki zazwyczaj zanikają samoistnie. Jednak wirus pozostaje w ciele, dlatego mogą one pojawić się ponownie w późniejszym czasie. Opryszczka jest infekcją przekazywaną drogą płciową i jest wysoce zakaźna.

Herpes

Infection caused by a virus. The symptoms of herpes are blisters on or around the sexual organs, anus or mouth. These blisters usually disappear spontaneously. The virus stays in the body, so more blisters may appear later. Herpes is a sexually transmitted infection (STI) and is very contagious.