Implantacja (zagnieżdżenie)

Sytuacja, w której zapłodniona komórka jajowa przywiera do błony śluzowej macicy. Implantacja zachodzi w kilka dni po zapłodnieniu komórki jajowej.

Implantation

When a fertilized egg cell attaches to the mucous membrane of the uterus. Implantation occurs a few days after the egg is fertilized.