Leczenie pozwala pozbyć się większości infekcji przenoszonych drogą płciową lub złagodzić ich objawy. Bez leczenia osoba zarażona infekcją przenoszoną drogą płciową może:

Kobieta rozmawiająca z lekarzem.

Jeżeli jesteś nosicielem infekcji przenoszonej drogą płciową, możesz zarazić nią swojego partnera.

Porozmawiaj z lekarzem, jeżeli podejrzewasz, że jesteś nosicielem infekcji przenoszonej drogą płciową.

Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym mniej poważne są skutki infekcji przenoszonej drogą płciową. W przypadku wczesnego rozpoczęcia leczenia można wyleczyć większość infekcji przenoszonych drogą płciową lub usunąć ich objawy, bez trwałego uszczerbku dla zdrowia.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc