Секрет, взет за проба

Проба, която лекарят взема с памуче или малка четка, за да открие БППП или бактериални инфекции. Секретът се изпраща в лаборатория за анализ.