Мускули на тазовата диафрагма

Мускули в долната част на корема. Мускулите на тазовата диафрагма държат пикочния мехур и вътрешностите, както и матката при жените на правилното място. Те не позволяват на урината и изпражненията да се освобождават без контрол от тялото. Мускулите на тазовата диафрагма са също така важни за сексуалното удоволствие.

Pelvic floor muscles

Muscles in the bottom of the belly. The pelvic floor muscles keep the bladder and bowel in the right place, and the uterus in women. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally. The pelvic floor muscles are also important for sexual pleasure.