Менструална чаша

Менструалната чаша изглежда донякъде като чаша със столче. Тя е направена от медицински силикон или латекс. Менструалната чаша се поставя във вагината. Тя не попива кръвта, а я събира. Извадете менструалната чаша, излейте я, изплакнете я и отново я поставете.

Menstruationstasse

Die Menstruationstasse sieht ein bisschen aus wie ein Kelch. Sie besteht aus medizinischem Silikon oder Latex. Eine Menstruationstasse wird in die Scheide eingeführt. Sie saugt das Blut nicht auf, sondern sammelt es. Entnehmen Sie die Menstruationstasse, leeren sie aus, spülen sie aus und setzen sie wieder ein.