Хигиена

Хигиена означава поддържане на тялото чисто. Това ограничава риска от заболяване.