Transfuzie de sânge

Tratament în cursul căruia primiți sânge de la altă persoană. Sângele este administrat printr-o venă din braț.

Blood transfusion

Treatment in which you receive blood from someone else. The blood is given through a vein in the arm.