Кръвопреливане

Лечение, при която се прелива кръв от един човек на друг. Кръвта се прелива през вена на ръката.

Blood transfusion

Treatment in which you receive blood from someone else. The blood is given through a vein in the arm.