Stymulować kogoś językiem

Dotykać kogoś przy użyciu języka, przeciągając go wzdłuż czyjejś skóry.

Jemanden mit der Zunge stimulieren

Jemanden mit der Zunge berühren und die Zunge über seine Haut bewegen.