Bakteria

Mikroorganizm, który po przedostaniu się do organizmu może prowadzić do choroby. Liczba mnoga: bakterie

Bacterium

Small organism that can make you sick when it enters your body. Plural: bacteria.