دیلدو

وسیله بازی سکسی که معمولاً به شکل آلت جنسی نعوظ شده مرد است. میتوان از دیلدو برای دخول به مهبل (واژن) یا مقعد خود یا شریک (پارتنر) خود استفاده کرد.

Dildo

A sex toy, usually shaped like an erect penis. A person can use a dildo to penetrate his/her own or his/her partner's vagina or anus.