Уринирам

Позволяване на урината да изтече извън тялото ви.

To urinate

To allow urine to flow out of your body.