İdrarını yapmak

İdrarın vücudunuzdan dışarı çıkmasına izin vermek.