СПИН

Краен стадий на заболяване от ХИВ. Имунната система на човек със СПИН е вече сериозно увредена. Организмът повече не може да се бори с различни заболявания. Ако извършвате профилактични прегледи за ХИВ, няма да заболеете от СПИН.

AIDS

The late stage of HIV. The immune system of someone with AIDS is very damaged already. The body can no longer defend itself against diseases. If you get treated for HIV, you do not get AIDS.