Спешно контрацептивно хапче

Хапче, което жената пие след полово сношение, когато не e използвала контрацепция и не желае да забременее. Нарича се още "хапче след" секс. Хапчето намалява риска от забременяване, но не е 100% надеждно. Жената трябва да погълне спешното контрацептивно хапче колкото е възможно по-скоро след акта, най-късно след 3 дни. Спешното контрацептивно хапче не представлява контрацептивен метод.

Emergency contraceptive pill

Pill taken by a woman after sexual intercourse when she did not use contraception and does not want to get pregnant. Also called "morning-after" pill. The pill reduces the risk of getting pregnant but is not 100% reliable. The woman needs to take the emergency contraceptive pill as soon as possible after sex, at most 3 days later. The emergency contraceptive pill is not a method of contraception.