Сексуална възбуда

Приятно чувство, което създава желание за секс. Възбудата се усилва по време на секс. Когато мъжът или жената стигнат до силна възбуда, могат да получат оргазъм.

Sexual arousal

A pleasant feeling that creates the desire for sex. The arousal increases during sex. When a man or a woman gets very aroused, he or she can have an orgasm.