Превръзка

Малък тампон, който жените носят в долното си бельо по време менструация. Превръзката служи за попиване на кръвта. От долната страна тя има лепенка, която да я задържа на определеното място.

Sanitary towel

Small pad that women wear in their underpants during their menstrual period. The sanitary towel absorbs the blood. It has an adhesive patch on the underside to keep it in place.