Човешки папиломен вирус

Вирус (човешки папиломен вирус). Някои видове човешки папиломен вирус причиняват генитални брадавици, други са причина за възникването на рак на маточната шийка (при жените) и рак на тестисите (при мъжете). На момичетата и момчетата в тийнейджърска възраст може да се даде ваксина, преди да започнат да водят полов живот, за да се предпазят впоследствие от заразяване с човешкия папиломен вирус. Човешкият папиломен вирус е болест, предавана по полов път (БППП).

HPV

A virus (human papillomavirus). Some types of HPV cause genital warts, others cause cervical cancer (in women) or testicular cancer (in men). Teenage girls and boys can be given a vaccine before they start to be sexually active to prevent infection with HPV later. HPV is a sexually transmitted infection (STI).