TSP

TSP (temas sonrası profilaksi), korunmasız cinsel temas sonrasında ve olası bir bulaşmanın gerçekleştiğine dair gerekçeli bir şüphenin varlığında HIV ilaçları ile yapılan bir tedavidir. Tedavi, HIV enfeksiyonu riskini azaltır. Tedavi, söz konusu riskli teması takip eden üç gün içerisinde başlatılmalıdır.

PEP

Die PEP (Postexpositionsprophylaxe) ist eine Behandlung mit HIV-Medikamenten nach ungeschütztem sexuellen Kontakt, und dem begründeten Verdacht, sich möglicherweise infiziert zu haben. Die Behandlung reduziert das Risiko einer HIV-Infektion. Die Behandlung muss innerhalb von drei Tagen nach einem riskanten Kontakt beginnen.