Prepuț

Bucată de piele care acoperă glandul (capul) penisului. Prepuțul protejează glandul. La bărbații circumciși, prepuțul a fost îndepărtat.

Foreskin

The piece of skin that surrounds the glans (end) of the penis. The foreskin protects the glans. Circumcised men have had their foreskin removed.