Менструална гъба

Менструалната гъба е естествен продукт. Тя се използва като тампон, тоест тя се вкарва във вагината. След като менструалната гъба се напои с кръв, Вие можете да я изплакнете и използвате отново.

Menstrual sponge

The menstrual sponge is a natural product. It is used like a tampon, and also inserted into the vagina. When the menstrual sponge has absorbed the blood, you can wash it out and reuse it.