İlişki

İki kişi bir çifttir ve birbirlerine duygularla bağlıdırlar. 

Relationship

Partners are two people who have feelings for each other and a bond with each other.