Virüs yükü

kandakiHIV miktarı. Virüs yükü fazla ise HIV kolaylıkla başkalarına geçebilir. İlaçlar bu yükü azaltır, ancak virüs asla tamamen yok olmaz.

Viral load

Amount of HIV in the blood. If the viral load is high, HIV can more easily be passed on to others. Medicines lowers the viral load, but the virus never disappears completely.