Tükürük

Ağzınızda üretilen sıvı.

Saliva

Fluid produced in your mouth.