Transseksüellik

Transseksüel insanlar fiziksel özellikleri dolayısıyla açık bir şekilde erkek veya kadındırlar. Ancak kendilerinin diğer cinsiyete ait olduklarını hissederler. Bedenleri bir erkek bedenidir, ancak kendilerini bir kadın gibi hissederler. Ya da bedenleri bir kadın bedenidir, ancak kendilerini bir erkek gibi hissederler. Bedenlerini, ait olduklarını düşündükleri cinsiyetin bedenine dönüştürmek için ameliyat olabilirler ve/veya hormonlar alırlar.

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.