Toplumsal cinsiyet / gender

Her insanın bir biyolojik cinsiyeti, bir de toplumsal cinsiyeti vardır. Toplumsal cinsiyet, bir kişiye biyolojik cinsiyeti nedeniyle toplumda verilen roldür. Bunlar bir kişinin becerileri, görevleri ve kimliğidir. Toplumlarda örneğin bir kadının ya da bir erkeğin nasıl olması gerektiğine dair farklı görüşler vardır. Bir toplum değişim geçirdiğinde bu görüşler de değişir. 

Gender

Everyone has a biological sex and a gender. Gender is the role assigned to a person in society because of his or her biological sex. These are a person’s abilities, tasks and their identity. In various societies, for example, there are different ideas about how a man or a woman should be. When a society changes, these ideas also change.