Sürüntü

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları veya bakteriyel enfeksiyonları tespit etmek amacıyla küçük bir pamuk parçası veya küçük bir fırçayla doktor tarafından alınan örnek. Sürüntü, incelenmek üzere laboratuara gönderilir.

Swab

A sample taken by the doctor with a small cotton swab or a small brush to detect STIs or bacterial infections. The swab is sent to a lab for analysis.