STI testi

Birinde cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon (STI) olup olmadığını anlamak için yapılan muayene. Doktorsorular sorar ve cinsel organları, ağzı ve bazen de anüsü muayene eder. Doktor, enfekteolmuş olabilecek yerlerden sürüntü alır kan alır veya kişiden kavanoza idrarını yapmasını ister. Doktor, tüm örnekleri daha detaylı incelenmek üzere laboratuara gönderir.

STI test

Examination to check if someone has sexually transmitted infections (STIs). The doctor asks questions and examines the sexual organs, mouth and sometimes the anus. The doctor takes a swab of the places that may be infected, takes blood or asks the person to urinate into a jar. The doctor sends all samples to a lab for further examination.