Spiral (RİA)

İki tür spiral vardır: Hormonlu spiral ve bakırlı spiral. Hormonlu spirale RİA (rahim içi araç ya da sadece spiral) da denir. Hormonlu spiral hormon içerir ve bakırlı spiral bakır içerir. Her iki spiral de hamile kalmayı önler. Spiral, kadın doktoru tarafından rahime yerleştirilen küçük bir araçtır. Spiral üç ila beş yıl rahimde kalabilir. Bu sürelerden sonra değiştirilmek zorundadır.

IUD

There are two types of IUDs: the hormonal IUD and the copper IUD. The hormonal IUD contains a hormone; the copper IUD contains copper. Both IUDs prevent pregnancy. An IUD is a small object that a gynaecologist inserts into the uterus. It can remain in the uterus for three to five years. After this time, it must be replaced.