Sperm hücresi

Erkeğin sperminde bulunan ve kadının yumurta hücresini dölleyebilen hücreler. Bir sperm hücresi bir yumurta hücresini döllediğinde kadın gebe kalır. Testisler her gün milyonlarca sperm hücresi üretirler.

Sperm cell

Cells in a man's semen that can fertilize a woman's egg cell. When a sperm cell fertilizes an egg cell, a woman gets pregnant. The testicles produce millions of sperm cells each day.