Kurban

Bir insanın bir kişi tarafından ya da bir şey tarafından zarar görmesidir. 

Victim

Someone who suffers harm by someone or something.