Testis torbası

Erkek vücudunun bir parçası: Testisleri muhafaza eden "torba" biçimindeki deri.

Scrotum

Part of the male body: the "bag" of skin that contains the testicles.