Sağlık

Çevrenizde kendinizi fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi hissetme. Sağlık, sadece hasta olmamaktan daha fazlasıdır.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.