Hastalık

Bir insanın vücudunun, vücudunun bir kısmının ya da zihninin işlevini yeterince iyi yerine getirememesi. Pek çok hastalık tedavi edilebilirdir.

Disease

When someone's body, part of the body or even the mind no longer functions well. Many diseases can be cured.