Ergenlik

Bir çocuğun vücudunun değiştiği dönem. Çocuklar, ergenlik döneminde dölleyebilme yeteneği kazanırlar. Ergenlik, genellikle 10 ila 14 yaşları arasında başlar.

Puberty

Period during which a child's body changes. Children become fertile during puberty. Puberty usually starts when children are between 10 and 14 years old.