Fuhuş

Fuhuş, para ya da başka menfaatler karşılığında seks sunulmasıdır. Kadınlar, erkekler ve trans bireyler fahişe olarak çalışabilirler. Çoğu Avrupa ülkesinde fuhuş kanunlarla yasaklanmamıştır. Ancak genelde fahişelerin ve genelev işletenlerin yükümlülüklerini ve haklarını düzenleyen özel kanunlar vardır. Ayrıca çoğu zaman, özellikle çocukların ve gençlerin fuhuşun yarattığı tehlikelerden korunmaları için kanunlar mevcuttur.

Prostitution

Sex in exchange for money or other benefits. Women, men and trans people can work as prostitutes. In most European countries, prostitution is not prohibited by law. For the most part, however, there are special laws that regulate duties and rights for prostitutes and prostitution operators. In addition, there are often laws specifically designed to protect children and adolescents from the dangers of prostitution.