Prezervatif

Erkeğin sertleşmiş penisiüzerine taktığı ince lastik kılıf. Prezervatif, erkek boşaldığında spermin dışarı çıkmasını engeller. Prezervatif, HIV’e ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların çoğuna karşı koruma sağlar ve istenmeyen gebelikleri önler (Bir gebelik önleme yöntemidir). Bir prezervatifi sadece bir kez kullanmalısınız.

Condom

Covering of thin rubber that a man wears over his erect penis. A condom catches the semen when the man ejaculates. A condom protects against HIV and most STIs, and prevents unwanted pregnancy (it is a method of contraception). You should use a condom only once.