Parazit

İnsan vücudunda yaşayan, beslenen ve bu vücudu etkileyen oldukça küçük bir hayvan. Parazitler, trikomonas ve uyuz gibi enfeksiyonları insanlara geçirebilirler.

Parasite

Very tiny animal that lives in a person's body, feeds on it and affects it. Parasites can pass on infections, for example trichomoniasis and scabies.